Ik heb Marion in 2020 leren kennen bij de uitvaart van mijn moeder (82 jaar) en heb hier eerder over bericht. Toen was mijn vrouw Henriëtte al ongeneeslijk ziek verklaard en heb ik destijds al gemerkt hoeveel passie Marion in haar roeping steekt. Het was dan ook volstrekt vanzelfsprekend Marion uit te nodigen voor een gesprek over de uitvaart van Henriëtte toen bleek dat tijd een oncontroleerbare gunfactor voor ons was. Henriëtte en ik waren het eens dat wij niet van het “traditionele zijn” dus afwijkende wensen, minder formeel en meer eigentijds, laat ik zeggen progressief voor begin zestigers. Marion beweegt haast natuurlijk mee, luistert en stelt voor, kan zich verplaatsen in andere generaties. Dit is waardevol gebleken, voor mij en onze zonen (dertigers) maar ook de bevestiging van vele bezoekers dat het afscheid uitzonderlijk was. Ik heb via de digitale condoleance vele malen het compliment gekregen dat uitgenodigden in deze vorm nog nooit een uitvaart mee hebben gemaakt. Marion heeft dit perfect geregisseerd en mogelijk gemaakt, alle hobbels die wij opwierpen streek ze glad. Dus ook voor een minder traditionele uitvaart, zoals bij mijn moeder, is Marion “een topper”.