Uit een aanbod van drie offertes koos ik voor die van De Uitvaartwens. Niet op basis van de prijs maar op een goed gevoel, dat ik kreeg na een kort telefoongesprek. Dat gevoel heeft mij en mijn familie niet bedrogen, want toen ik haar enkele dagen later om een uur of drie s, nachts belde om te melden, dat moeder was overleden, toonde zij zich direct betrokken en dienstbaar. Als een dierbare overlijdt komt er veel op je af. Naast de vele emoties, is er ook nog het vele geregel en wat heeft Marion ons daarbij fantastisch begeleid! Onze situatie was nogal complex niet alleen door de verschillende, ver uit elkaar liggende regio,s waarin het overlijden, de opbaring, transport en begrafenis zich afspeelden. Maar ook omdat er binnen de kring van nabestaanden nogal wat verschillende inzichten en wensen naar boven kwamen en er bovendien nog wat onverwachte problemen opdoemden. Het inlevingsvermogen, de inzet, kennis van zaken en niet te vergeten het geduld van Marion bleken hier van onschatbare waarde. Het voelde bijna of wij er een vriendin bij hadden gekregen! Diverse malen noemden wij haar dan ook onze ENGEL.
Een titel die ze wat ons betreft ten volle verdient!