Een brandweerauto als rouwauto

Brandweerauto als rouwvervoer

Onlangs mocht ik de uitvaart verzorgen van de broer van mijn vriendin. Ik ken hem zelf al bijna 30 jaar. Zijn overlijden kwam onverwacht snel, na een kortstondig ziekbed. Toen ik met zijn familie bij zijn kist stond, nadat hij was verzorgd en opgebaard, vertelde zijn zoon over zijn passie voor de brandweer. En meteen dacht ik, ik moet hier iets mee. Dit vraagt om een bijzonder rouwvervoer: een brandweerauto als rouwauto!

Continue reading

Lockdown en afscheid nemen

Een lockdown en een avondklok, dat is waar we ons nu in bevinden. Afgelopen week is de avondklok ingegaan en mogen we na 21.00 uur niet meer buiten komen, tenzij er een goede reden is.

Continue reading

Dankbaar

We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Iedereen is getroffen door het virus dat de wereld beheerst, in welke vorm dan ook.

Continue reading

Afscheid in december

2020 is in alle opzichten een bijzonder jaar, maar staat natuurlijk in het teken van het coronavirus. Daar is het woord weer. We willen het er eigenlijk niet meer over hebben, maar het beheerst ons leven. In deze donkere decembermaand is het meer dan ooit aanwezig.

Continue reading

Resomeren

In mijn werk heb ik vaak voor besprekingen met families. Hier komt altijd de vraag naar voren of men wil begraven of cremeren. Soms zegt de familie ik heb met beiden eigenlijk niets.

Continue reading

Het effect van corona op een uitvaart

De afgelopen weken zijn ook voor de uitvaart de regels weer aangescherpt. Ineens weer terug naar die 30 personen en niet meer. Een situatie waar we met zijn allen niet op hoopten maar die wederom weer zorgde voor prachtige, intieme uitvaarten.

Continue reading

De afscheidsfotograaf

Het vastleggen van vrolijke gebeurtenissen door middel van fotografie is heel normaal. We kijken graag terug op de leuke momenten. Een mobiele telefoon met camera is niet meer weg te denken. We leggen zoveel mogelijk vast van wat we meemaken.

Continue reading

Helaas

Corona, het woord is niet meer weg te denken en de impact ervan al helemaal niet. Het beheerst ons leven. Alles wat we kunnen en mogen hangt elke dag weer af van het aantal besmettingen. En hoezeer het ook soms een ver van ons bed show lijkt, het virus is er wel degelijk helaas.

Continue reading