Een brandweerauto als rouwauto

Brandweerauto als rouwvervoer

Onlangs mocht ik de uitvaart verzorgen van de broer van mijn vriendin. Ik ken hem zelf al bijna 30 jaar. Zijn overlijden kwam onverwacht snel, na een kortstondig ziekbed. Toen ik met zijn familie bij zijn kist stond, nadat hij was verzorgd en opgebaard, vertelde zijn zoon over zijn passie voor de brandweer. En meteen dacht ik, ik moet hier iets mee. Dit vraagt om een bijzonder rouwvervoer: een brandweerauto als rouwauto!

Continue reading